ALBUM GAMBAR

 

Kuching 1 Kuching 2 Kuching 3 lawatan 1 lawatan 2
lawatan 3 Thailand 1 Thailand 2 Thailand 3 Gadong 1
Damai Beach 1 Damai Beach 2 Kahwin Hong Kong Gadong 2

khemah 1 Khemah 2 Khemah 3 Khemah 4  
Pelajar 1 Pelajar 2 Pelajar 3 Pelajar 4  
Mertua 1 Mertua 2      
walkaton 1 walkaton 2 walkaton 3 walkaton 4  

SELAMAT HARI JADI

Tan Been Tiem Michael Chin Chin Shiun Leong Chin Shiun Yean Chin Shiun Chern
Birthday Birthday Birthday Birthday Birthday
Birthday   Birthday Birthday Birthday
Birthday     Birthday Birthday

MAJLIS PERPISAHAN CIKGU SITI ZALEHA PADA TAHUN 2001

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5
Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10
         

tiemmike@hotmail.com